ZZZCG OBJAVIO JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT PROJEKATA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSI

ZZZCG je danas shodno odluci Upravnog odbora od 24. novembra 2021. godine, objavio Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sa evidencije nezaposlenih.

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odobrio je grant šemu, vrijednu milion eura za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, sa evidencije nezaposlenih.

Bespovratna sredstva biće usmjerena za finansiranje projektnih ideja iz oblasti rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom a očekivanja su da će, kroz projekte, biti uključeno najmanje 160 lica sa invaliditetom.

Grant šemom, vrijednom 1.000.000.00 eura, pravnim i fizičkim licima dodjeljuju se sredstva Fonda za finansiranje projekata koji doprinose unapredjenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI.

Javni poziv preuzmite ovdje. Uputstvo za podnosioce projekata preuzmite ovdje. Ostale dokumenta možete preuzeti sa sajta ZZZCG na sledećem linku Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – Grant šema – ZZZCG.