Napomena: Kalkulator može obračunati zaradu i doprinose na bilo koji iznos koji unesete. Treba imati u vidu da shodno članu 101. stav 2. Zakona o radu minimalna zarada u Crnoj Gori za puno radno vrijeme ne može biti niža od 450,00 evra u neto iznosu koja izražena u koeficijentu složenosti iznosi 5.22.