Obavještenje privrednicima

Poreska uprava Crne Gore je uputila obavještenje privrednicima da su, u skladu sa odredbama člana 32...