Dragan Bubanja

Dragan (Ilija) Bubanja
CEO

Dragan je rođen 21.07.1981. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista (VII¹ stepen).

Kod Instituta računovođa i revizora Crne Gore stekao je zvanje računovođa u januaru 2014. godine, a u januaru 2015. godine položio sve ispite i stekao zvanje Ovlašćeni računovođa.

Aktivno se bavi računovodstvenim poslovima od 2006. godine.

Radni angažman: Radio je u A.D. „Krisma-Milk“, obavljao je poslove glavnog knjigovođe, šefa računovodstva i finansijskog direktora.

Tokom 2009. godine, bio je raspoređen najprije za Izvršnog direktora, a kasnije za finansijskog direktora D.O.O. „Krisma-Bjelasica“.

Učestvovao je kao saradnik u reviziji finansijskih izvještaja pod nadzorom ovlašćenog revizora g-dina Dragiše Kekovića (D.O.O. „REVIKO“) u firmama D.O.O. „AUTO REMONT OSMANAGIĆ“ – Podgorica, A.D. „KIPS POLIMKA“ – Berane i A.D. „BJELASICA RADA“ – Bijelo Polje.

U junu 2016. godine Rješenjem Ministarstva pravde imenovan za stalnog sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.

Povremeno sarađuje kao predavač na obukama koje organizuje Institut računovođa i revizora Crne Gore.

Dana 31.01.2020. godine na sjednici Skupštne IRRCG izabran za člana upravnog odbora Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

uros 2

Uroš Vemić
(stručni saradnik)

Uroš je stručni saradnik (oblast MRS i poreski sistem), rođen 19.10.1989. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu. Srednju elektrotehničku – smjer računari je završio u Beranama.

Po zanimanju BApp menadžmenta. (VII stepen).

Kod IRRCG 2017. godine stekao zvanje računovođa. Aktivno se bavi računovodstvenim poslovima od 2013. godine.

Radni angažman: pripravnički staž d.o.o. „Bilans Biro“ – 2013. godina

Poreska uprava Crne Gore – projekat „ Stop sivoj ekonomiji „ – 2016. godina

Učestvovao u brojnim projektima ZZZCG.

Od 01.09.2017. godine zaposlen na neodređeno vrijeme u d.o.o. „ Bilans Biro „

Zoran

Zoran Veličković
(stručni saradnik)

Zoran, stručni saradnik (oblast radno pravo i administracija), rođen 21.12.1978. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školi i kasnije gimanziju Miloje Dobrašinović.

Po zanimanju je  Pravnik (VI stepen).

Radni angažman: Obavljen pripravnički staž u privatnoj firmi „PEŠTAN KOMERC“ , Radno iskustvo od 6 mjeseci u firmi BEGANOVIĆ COMPANY

Pohađao kurs računovodstva u trajanju od 3 mjeseca u Srednjoj stručnoj školi  u Bijelom Polju.

Uspješno završio kurs radna Socijalna integracija OSI u trajanju od 3 mjeseca u računovodstvenoj agenciji „BILANS BIRO“ .

Od 11.12.2017 . zaposlen na neodređeno vrijeme u d.o.o. „Bilans Biro“

Mirko-2

Mirko Drobnjak
(eksterni saradnik za oblast vještačenja)

 

Mirko, eksterni saradnik za oblast vještačenja poljoprivredne struke, rođen 24.02.1971. god. u Bijelom Polju. Diplomirao na  Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, odsjek za voćarstvo i vinogradarstvo

 Radni angažman:

2000-2001  Rukovodilac proizvodnje , Staklenik za proizvodnju cvijeća i povrća, “ Vojna Ustanova Dedinje” ,  Beograd

2003-2008  Izvršni direktor,  Proizvodnja i prerada voća i povrća  „ Eko-Meduza “ , Bijelo Polje

2008-2009  Izvršni direktor, Proizvodnja konditorskih proizvoda „ Proizvodnja kontinental M “ , Bijelo Polje

2009-2012  Viši savjetnik II za poljoprivredu,  Opština Mojkovac, Mojkovac

2012-          Stručni savjetnik, Poljoprivredna apoteka „ Agro Promet PP “ , Bijelo Polje

  • 2009. godine objavio priručnik „ Praktično voćarstvo“
  • 2012.godine Hrvati otkupili autorsko pravo, priručnik preveli i objavili na hrvatski jezik
  • Od 2011. god. angažovan od strane sertifikacione kuće „ Monteorganica “ d.o.o iz Podgorice kao kontrolor za organsku poljoprivredu
  • 2015 godine postavljen za sudskog vještaka, poljoprivredne struke i procjenitelja za poljoprivrednu oblast
  • 2016. godine Objavio drugo dopunjeno izdanje priručnika „ Praktično voćarstvo“
  • 2017. godine Angažovan od  „Zoil Lovćen“ kao procjenitelj šteta od vremenskih nepogoda
  • Poslednjih 15 godina se bavi projektovanjem i podizanjem voćnih zasada, kao i edukacijom poljoprivrednih proizvođača iz oblasti biljne proizvodnje