PODSTICAJNE MJERE ZA IT SEKTOR

U današnjem tekstu obradićemo podsticajne mjere za IT sektor u Crnoj Gori. U okviru 3-eg paketa ekonomskih mjera za pomoć privredi koji je usvojila Vlada Crne Gore posebnu cjelinu čini oblast jačanja privredne djelatnosti u oblasti informacionih tehnologija.  Usvojena su dva Zakona i to:  Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o […]

Poreska oslobođenja u Crnoj Gori

Poslednji put ažurirano 05.10.2020. u 21:41 U današnjem tekstu ćemo obraditi koja su to poreska oslobođenja u Crnoj Gori sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01, 012/02, 080/04, Službeni list Crne Gore”, br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16)   i Zakona o […]

ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Poslednji put ažurirano 15.02.2022. u 07:34 U današnjem tekstu ćemo obraditi pogodnosti koje ima poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom. Najprije ćemo navesti obaveze koje imaju poslodavci. Shodno odredbi člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom svaki poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je […]