„Krizni“ porez prestao da važi

Poreski obveznici od 01.01.2020. godine nemaju obavezu da obračunavaju i plaćaju tzv. krizni porez. Shodno odredbama Člana 60c Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, propisano je da se odredbe člana 10 stav 2 tog Zakona primjenjuju do 31. decembra 2019. godine. Članom 10. stav 2. Zakona propisana je obaveza obračunavanja i plaćanja […]

Donijet je novi Zakon o radu

Stupio je na snagu novi Zakon o radu ( “Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 31.12.2019), s tim što je primjena određenih članova odložena. Odlaže se primjena člana 200 na 6 mjeseci kao i članova 11 i 115 koji će stupiti na snagu od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. […]

Odlaganje primjene zakona o fiskalizaciji

Vlada je 06.12.2019. uputila Skupštini Crne Gore, Predlog Zakona o  izmjeni Zakona o fiskalizaciji. Prema predloženoj izmjeni Zakona, mijenja se odredba člana 32 Zakona, kojom se uređuje pitanje stupanje na snagu propisa i datum početka primjene. Prema predloženoj izmjeni Zakon bi trebalo da se primjenjuje godinu dana kasnije, odnosno od 01.01.2021.godine. […]

Obavještenje paušalcima

Poreska uprava Crne Gore uputila je javni poziv fizičkim licima, koja obavljaju samostalnu djelatnost a porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, da podnesu zahtjev za paušalno oporezivanje za 2020. godinu do 31.12.2019. godine. Zahtjev se podnosi nadležnom poreskom organu odnosno lokalnoj filijali Poreske uprave.