„Krizni“ porez prestao da važi

Poreski obveznici od 01.01.2020. godine nemaju obavezu da obračunavaju i plaćaju tzv. krizni porez. Shodno odredbama Člana 60c Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, propisano je da se odredbe člana 10 stav 2 tog Zakona primjenjuju do 31. decembra 2019. godine. Članom 10. stav 2. Zakona propisana je obaveza obračunavanja i plaćanja […]

Donijet je novi Zakon o radu

Stupio je na snagu novi Zakon o radu ( “Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 31.12.2019), s tim što je primjena određenih članova odložena. Odlaže se primjena člana 200 na 6 mjeseci kao i članova 11 i 115 koji će stupiti na snagu od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. […]

Odlaganje primjene zakona o fiskalizaciji

Vlada je 06.12.2019. uputila Skupštini Crne Gore, Predlog Zakona o  izmjeni Zakona o fiskalizaciji. Prema predloženoj izmjeni Zakona, mijenja se odredba člana 32 Zakona, kojom se uređuje pitanje stupanje na snagu propisa i datum početka primjene. Prema predloženoj izmjeni Zakon bi trebalo da se primjenjuje godinu dana kasnije, odnosno od 01.01.2021.godine. […]

Obavještenje paušalcima

Poreska uprava Crne Gore uputila je javni poziv fizičkim licima, koja obavljaju samostalnu djelatnost a porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, da podnesu zahtjev za paušalno oporezivanje za 2020. godinu do 31.12.2019. godine. Zahtjev se podnosi nadležnom poreskom organu odnosno lokalnoj filijali Poreske uprave.

Podsjećanje za minimalnu zaradu

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade u Crnoj Gori na polugodišnjem nivou u iznosu 222,00 €. Data odluka je objavljena u “Službenom listu Crne Gore” br. 033/19 od 14.06.2019. godine, a primjenjuje se od 01.07.2019. godine. Zbog nedoumica koje su se pojavile u praksi, a […]