Šta vam sve nudimo?

Poslovni odnos zasnivamo na povjerenju a stičemo ga predanim i stručnim radom.

b7
Knjiženje, analitika kupaca i dobavljača, izrada periodičnih i završnih izvještaja, obračun zarada
2
Analiza poslovanja, upravljanje rizicima, planiranje i izrada finansijskih racio analiza, izrada dokumentacije za dugoročne i kratkoročne kredite sa projekcijama
1
Izrada poreskih prijava, zastupanje klijenta u poreskim i carinskim postupcima (povraćaj pdv, poreska kontrola, povraćaj akcize)
service-9
Registracija preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću kao i dobrovoljna likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću
service-6
Ugovori o radu, prijava i odjava zaposlenih, zahtjevi za subvencije zarada OSI, sistematizacija radnih mjesta, izrada dokumentacije za porodiljsko i trudničko bolovanje, izrada i podnošenje m-4 obrazaca
service-7
Izrada posebnog biznis plana po zahtjevu donatora kao i opšteg biznis plana po zahtjevu banaka