Adresa

Nedeljka Merdovića, 84000 Bijelo Polje

Telefon

Mob: +382 67 659-429

E-mail address

[email protected]