ZZZCG objavio konkurse za realizaciju programa osposobljavanje za samostalan i rad kod poslodavca

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je na svojoj internet stranici objavio 2 konkursa i to: konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za samostalan rad” Predmet konkursa – program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” Predmet konkursa je izbor poslodavaca za realizaciju Programa »Osposobljavanje […]

ZZZCG OBJAVIO JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT PROJEKATA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSI

ZZZCG je danas shodno odluci Upravnog odbora od 24. novembra 2021. godine, objavio Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sa evidencije nezaposlenih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odobrio je grant šemu, vrijednu milion eura za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, […]