OBJAVLJEN SPISAK KORISNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA 2022.

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje desetu godinu zaredom, ukupan broj oglašenih mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca je 12.560, od čega u privatnom sektoru 8.333, a u javnom sektoru 4.227 mjesta.

Visokoškolci koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imali su mogućnost da se prijave za učešće u Programu u periodu od 20. oktobra do 20. novembra 2021. godine.

Nakon elektronski sprovedenog povezivanja poslodavaca i korisnika, na osnovu prosječne ocjene potencijalnih korisnika i izabranih preferenci, ukupno 2679 lica je dobilo mogućnost da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca, dok 195 lica nije dobilo poslodavca.

Najveći broj korisnika stručno osposobljavanje će obavljati u glavnom gradu i to 1340 lica, zatim slijede Nikšić 233 lica, Bar 152 lica, Bijelo Polje 123 lica, Berane 109 lica, Herceg Novi 86 lica, Ulcinj 130 lica, Rožaje 77 lica i u preostalim opštinama preostali korisnici.

Prema ranijim analizаma koje je prethodnih godina sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50% korisnika Programa je nastavilo radni angažman nakon obavljenog stručnog osposobljavanja.

Spisak uparenih visokoškolaca sa poslodavcima u pdf formatu možete preuzeti ovdje. Spisak uparenih visokoškolaca sa poslodavcima u excel formatu možete preuzeti ovdje. Spisak u excel formatu možete filtrirati po različitim atributima, a svakako je dat i pregled korisnika po gradovima u posebnom sheet-u (radnoj svesci).