PROSJEČNA BRUTO ZARADA U 2021. GODINI IZNOSILA 793,00 EVRA

MONSTAT je objavio da je u 2021. godini prosječna bruto zarada iznosila 793,00 evra. Prosječna neto zarada u 2021. godini iznosila je 532,00 evra. U decembru 2021. godine prosječna bruto zarada u Crnoj Gori iznosila je 802,00 evra, a prosječna neto zarada iznosila je 537,00 evra.

Ovi podaci su važni za fizička lica sa aspekta Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Preduzetnici obračunavaju  i plaćaju doprinose na osnovu ostvarenog prometa, a kao osnovica uzima se prosječna bruto zarada u Crnoj Gori. Primjer za obračun doprinosa dat je u našem autorskom tekstu Advokatska djelatnost sa aspekta plaćanja doprinosa.