ZZZCG objavio konkurse za realizaciju programa osposobljavanje za samostalan i rad kod poslodavca

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je na svojoj internet stranici objavio 2 konkursa i to: konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za samostalan rad” Predmet konkursa – program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” Predmet konkursa je izbor poslodavaca za realizaciju Programa »Osposobljavanje […]

Potpisan novi opšti kolektivni ugovor

Opšti kolektivni ugovor kojim su regulisana brojna prava iz oblasti radnih odnosa potpisan je danas u Ministarstvu rada. OKU su potpisali predstavnici Unije slobodnih sindikata, Saveza sindikata, Unije poslodavaca i Ministarstva rada i socijalnog staranja. OKU će važiti tri godine, a granski kolektivni ugovori se sa njim moraju zaključiti u roku […]

OBJAVLJEN SPISAK KORISNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA 2023.

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje jedanaestu godinu zaredom, ukupan broj oglašenih mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca je 16.569, od čega u privatnom sektoru 12.124, a u javnom sektoru 4.445 mjesta. Visokoškolci koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imali su mogućnost da […]

Prijavljivanje korisnika za program stručnog osposobljavanja 2023. godine

Prijavljivanje korisnika za učešće u jedanaestom ciklusu Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počelo je 11.11.2022. godine. Prijavljivanje za buduće korisnike Programa, elektronskim putem, preko portala eUprave, trajaće do 10 decembra 2022. godine, do 12 sati. Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja […]

Privredna komora predložila Vladi set aktivnosti i mjera za podršku privredi

Kriza izazvana pandemijom, dodatno produbljena ruskom agresijom na Ukrajinu, izmijenila je globalne ekonomske prilike i izazvala poremećaje na tržištu roba. Istorijski visoke cijene tokom ove godine usložile su poziciju crnogorske privrede. Cijene su naglo porasle za sve energente, repromaterijale i poljoprivredno-prehrambene proizvode, a nekoliko puta su prijetile nestašice, saopštili su iz […]