Završena obuka u okviru projekta “Radimo za bolje sjutra”

Dana 12.11.2020. godine završena je tromjesečna obuka u skladu sa projektnim planom u okviru projekta “Radimo za bolje sjutra koji realizuje računovodstvena agencija Bilans Biro u saradnji sa javnim izvršiteljem Dejanom Čogurićem. Za računovodstvene poslove obučavalo se pet lica, a za administrativne poslove obuku su prošla tri lica. Obuka za računovodstvo se odvijala u kancelariji izvođača projekta računovodstvenoj agenciji “Bilans Biro”, dok je obuka za administrativne poslove vršena u kancelariji projektnog partnera Javnog izvršitelja Dejana Čogurića.

Plan obuke je usvojen od strane projektnog tima i usklađen je sa programom za obrazovanje odraslih. Polaznici su u prethodnom periodu stekli osnovna znanja iz oblasti računovodstva i administracije. Obuku za računovodstvene poslove je vodio računovođa sa sertifikatom Uroš Vemić, a obuku za administartivne poslove vodila je Karišik Snežana.

Selekcijom su izabrani najbolji polaznici i sa njima će biti zaključen ugovor o radu u trajanju pet mjeseci. Prilikom selekcije vodilo se računa o stečenim znanjima i vještinama koje su polaznici stekli i pokazali tokom obuke. Polaznicima su uručene potvrde kao dokaz o obavljenom osposobljavanju za rad kod poslodavca.

U računovodstvenoj agenciji Bilans Biro biće zaposleni: Golubović Ivana, Drobnjak Ana i Radović Novak, dok će kod projektnog partnera biti zaposlene Konatar Slavica i Miladinović Tanja.