Prosječna bruto zarada u 2019. godini iznosila 773,00 evra

MONSTAT je objavio da je u 2019. godini prosječna bruto zarada iznosila 773,00 evra. Prosječna neto zarada u 2019. godini iznosila je 515,00 evra. U decembru 2019. godine prosječna bruto zarada u Crnoj Gori iznosila je 781,00 evra, a prosječna neto zarada iznosila je 520,00 evra.

Ovi podaci su važni za fizička lica sa aspekta Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Preduzetnici obračunavaju  i plaćaju doprinose na osnovu ostvarenog prometa, a kao osnovica uzima se prosječna bruto zarada u Crnoj Gori. Primjer za obračun doprinosa dat je u našem autorskom tekstu Advokatska djelatnost sa aspekta plaćanja doprinosa.