„Krizni“ porez prestao da važi

Poreski obveznici od 01.01.2020. godine nemaju obavezu da obračunavaju i plaćaju tzv. krizni porez.

Shodno odredbama Člana 60c Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, propisano je da se odredbe člana 10 stav 2 tog Zakona primjenjuju do 31. decembra 2019. godine.

Članom 10. stav 2. Zakona propisana je obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica po stopi od 11%, na iznos primanja iznad prosječne zarade. U vezi sa tim je i odredba člana 46 stav 5 Zakona, prema kojoj se akontacija poreza na lična primanja iznad prosječne zarade, obračunava po stopi od 11% na iznos primanja iznad prosječne zarade.

Na osnovu gore navedenog od 01.01.2020. godine porez na lična primanja obračunava i plaća po jedinstvenoj stopi od 9%.

Na sve zaostale zarade iz prethodnog perioda, a čija visina je iznad prosječne zarade u Crnoj Gori porez treba obračunati i platiti po stopi 9 %. Prethodno navedeno je  propisano odredbom člana 46 stav 2 Zakona, prema kojoj  se porez na lična primanja obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate primanja, prema propisima koji važe na dan isplate.