Donijet je novi Zakon o radu

Stupio je na snagu novi Zakon o radu ( “Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 31.12.2019), s tim što je primjena određenih članova odložena.

Odlaže se primjena člana 200 na 6 mjeseci kao i članova 11 i 115 koji će stupiti na snagu od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 200 se odnosi na zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima,

članom 11 se zabranjenjuje diskriminacija u odnosu na profesionalne sisteme socijalnog osiguranja dok se kod člana 115 definišu obaveze Fonda rada kod uplate doprinosa za porodičnu penziju i dopunskog osiguranja usljed stečaja.

Zakonom je definisan rok od godinu dana za donošenje novog opšteg kolektivnog, do tada će se primjenjivati postojeći osim odredbi članova ( 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 ,35, 37 stav 1 tačka 4 i čl. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 ) koji su prestale da važe danom stupanja na snagu ovog zakona.

Neke od novina u novom zakonu su:

  • promjena vremenskog ograničenja do kojeg je moguće zaključivati ugovore o radu na određeno vrijeme (umjesto na dvije godine rok je produžen na tri godine, s tim što se računa i period u kojem je zaposleni ustupljen agenciji za privremeno zapošljavanje) do njegove transformacije na neodređeno vrijeme. produženo je trajanje prekida rada, tako da se sada prekidom rada ne smatra period kraći od 70 dana (do sada je bilo 60 dana).
  • poslodavac je ubuduće u obavezi da zaradu isplaćuje samo na žiro račun zaposlenog. Obračunska lista koja je i do sada bila u obavezi da se zaposlenom uruči izmjenom zakona postala je izvršna isprava u slučaju neisplaće zarade.
  • Novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju u roku od 4 godine.
  • U slučaju da jedan od roditelja nije zaposlen pravo na roditeljsko odsustvo stiče zaposleni roditelj.
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa će od sada proizvoditi pravno dejstvo od dana ovjere kod notara, suda ili organa lokalne uprave.