Unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu – podsjetnik za učešće u programu

Podsjećamo da se još uvijek može aplicirati za dodjelu sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede.

Poseban akcenat u trećem paketu mjera koji je usvojila Vlada CG za pomoć privredi dat je IT sektoru. Država uviđa benefite koje pruža digitalizacija, posebno u uslovima u kojima sada funkcioniše privreda, a koji su posledica pandemije virusa Covid 2019. Više o podsticajnim mjerama za IT sektor možete pročitati ovdje.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu je predviđeno sprovođenje jedanaest programskih linija finansijske podrške, dvije programske linije nefinansijske podrške, kao i četiri programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

1. Ministarstvo ekonomije poziva domaća privredna društva, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 5,080 mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

3. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“. Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.
Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Takođe, omogućena je i on-line predaja zahtjeva.

Proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju, Ministarstvo objavljuje na svojoj web stranici


PROGRAMSKA LINIJA ZA UNAPREĐENJE INOVATIVNOSTI


KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Podrška je usmjerena na pokriće troškova konsultantskih usluga inovativnih aktivnosti u preduzeću. Kroz programsku liniju, preduzeća će se podržati za sljedeće inovativne aktivnosti:

• Inovacija proizvoda/usluge;
• Inovacija poslovnog procesa;
• Inovacija u organizaciji;
• Inovacija u marketingu.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za unapređenje inovativnosti iznosi 100.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% opravdanih realizovanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3.500€ bez PDV-a, odnosno do 80%, a u maksimalnom iznosu do 5.000€ bez PDV za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA UVOĐENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA


KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Komponenta I – Akreditacija tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;
• Komponenta II – Uređenje poslovanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija/sertifikcija/resertifikacija):
                – Implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite na radu i standard u funkciji razvoja preduzeća;
                – Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja preduzeća;
                – Resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja preduzeća.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za uvođenje međunarodnih standarda iznosi 300.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za mikro i mala preduzeća odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000€ bez PDV-a, odnosno do 80%, a u maksimalnom iznosu do 5.000€ bez PDV za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA MODERNIZACIJU PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

KO?
Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji posluju najmanje 2 godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije.

ŠTA?
Sredstva mogu biti namijenjena su za nabavku: nove proizvodne mašine i/ili specijalizovane opreme za stavljanje u pogon kupljene mašine, i polovne proizvodne mašine i/ili opreme (ne starije od pet godina) i/ili specijalizovane opreme za stavljanje u pogon kupljene mašine.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za modernizaciju prerađivačke industrije iznosi 300.000€.
Programska linija podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme (dijelom ili u potpunosti) kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF).
Iznos odobrenih bespovratnih sredstava u visini do 30% vrijednosti nabavke opreme ne može biti manji od 3.000€ niti veći od 30.000€ bez PDV. U skladu sa tim, vrijednost nabavke opreme na koju se dodjeljuju bespovratna sredstva kreće se u rasponu od 10.000 do 100.000€.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 5. decembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ KLASTERA

KO?
Pravo učešća imaju klasteri preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća registrovani kao nevladina organizacija ili kao privredno društvo, a koji broje najmanje 3 člana.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za razvoj klastera podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• troškove ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu;
• operativne troškove (sajamske manifestacije, edukacija, promocija klastera, studijske posjete i isl.)

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za razvoj klastera iznosi 150.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50%, odnosno do 65% ukupnih opravdanih troškova, u skladu sa Prijedlogom projekta, u iznosu najviše do 15.000€ (bez PDV-a).

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ DIREKTNIH INVESTICIJA

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

ŠTA?
Ulaganje u investicioni projekat, u smislu ove linije, je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu od dana podnošenja prijave, zaključno sa istekom tri godine od dana podnošenja prijave. Ulaganja u materijalnu imovinu obuhvataju investiranje u zemljište i objekte, proizvodne pogone, i pristupe istima, mašine i opremu, kao i troškove zakupa poslovnih prostorija za potrebe realizacije investicionog projeka i investiranje u zakupljeno zemljište, objekte i proizvodne pogone, pod uslovom da period zakupa nije kraći od deset godina od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje investicija.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj direktnih investicija iznosi 2.300.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za velika privredna društva, do 60% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za srednja privredna društva, i do 70% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za mala privredna društva. Izuzev za kapitalne investicije, do 17% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat. Maksimalni iznos subvencije je 1mil€.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ PROIZVODNIH PROCESA

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

ŠTA?
Kroz ovu programku linije se podržava ulaganje u opremu, novu ili polovnu, neophodnu za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje, proširenje postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i povećanje obima proizvodnje, kroz učešće u sufinansiranju nabavke proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa iznosi 1.300.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 40% za mikro, mala, srednja i velika preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, u minimalni iznosu od 10.000€, i maksimalnom iznosu do 150.000€ bez PDV-a.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ ZANATSTVA

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici i privredna društva koja obavljaju zanatsku djelatnost.

ŠTA?
Sredstva opredijeljena Programskom linijom namijenjena su za 1. nabavku opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti, 2. učešće na domaćim i međunarodnim privrednim sajmovima, i 3. izradu promotivnog materijala.
Zanatlija može podnijeti jedan zahtjev za dodjelu finansijske pomoći i to za jednu od tri ponuđene aktivnosti.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za razvoj zanatstva iznosi 50.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 20% (za opremu), odnosno 50% (za učešće na privrednim sajmovima i izradu promotivnog materijala) opravdanih troškova, u iznosu najviše do 3.000€ za opremu, do 2.000€ za izradu promotivnog materijala, odnosno do 3.000€ bez PDV-a za učešće na sajmu; odnosno do 40% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000€ za opremu, za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 1. decembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju organizacionih procesa preduzeća;
• Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju upravljanja ljudskim resursima;
• Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju prodaje i/ili komunikacije sa kupcima/dobavljačima;

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 200.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3.500,00€ bez PDV-a; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 5.000,00€ bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za podršku internacionalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Nastup na međunarodnim sajmovima;
• Kompanijske posjete sajmovima u cilju povezivanja sa inostranim partnerima/učestvovanje na B2B susretima;
• Izrada promotivnog materijala.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku internacionalizaciji iznosi 100.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000,00€ bez PDV-a za nastup na sajmovima, do 500,00€ bez PDV-a za posjetu sajmovima, i do 500,00€ bez PDV-a za izradu promotivnog materijala; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 5.000,00€ za nastup na sajmovima, do 700,00€ za posjetu sajmovima i do 700,00€ za promotivni materijal bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Komponenta I – Tretman otpadnih voda u agro-prehrambenoj industriji namijenjen preduzetnicima i mikro preduzećima;
• Komponenta II – Tretman otpadnih voda u industriji namijenjen malim i srednjim preduzećima i hotelima.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije iznosi 150.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00€ bez PDV-a.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU MALIH ULAGANJA PREDUZETNIKA
(žene i mladi u biznisu)

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća (100% u osnivačkoj strukturi osoba ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti, i da nije bilo promjene u strukturi vlasništva šest mjeseci do dana objavljivanja javnog poziva).

ŠTA?
Programska linija za podršku malih ulaganja preduzetnika, namijenjena je za sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava – opreme i dijela nematerijalne imovine – softvera koji su direktno uključeni u proces proizvodnje, odnosno pružanja usluge:

• nova proizvodna oprema i/ili mašina;
• nova računarska oprema, prenosni računari, štampači, skeneri i prateći softver;
• nova oprema za 3D skeniranje, 3D štampu i prateći softveri;
• softveri za kancelarijsku primjenu Microsoft proizvođača;
• softveri koji se primjenjuju u CAD projektovanju (AUTOCAD, ARHICAD, CATIA, SOLIDWORKS, kao i ostali softveri koji imaju primjenu u kompjuterski podržanom projektovanju;
• softveri koji se primjenjuju u CAM, odnosno u kompjuterski podržanoj proizvodnji;
• polovna proizvodna oprema i/ili mašine, ne starije od tri godine koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge;
• novi djelovi, specijalizovan alati za mašine.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku malih ulaganja preduzetnika iznosi 80.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% za mikro i mala preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000,00€ bez PDV-a.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

Izvor: Ministarstvo ekonomije