Projekat “Radimo za bolje sjutra” predstavljen u emisiji “Aktuelno”

Koordinator projekta “Radimo za bolje sjutra” i izvršni direktor računovodstvene agencije “Bilans Biro” gostovao je u emisiji “Aktuelno” Radija Bijelo Polje.

Koordinator je predstavio projekat i kazao da je projektom obuhvaćeno osam nezaposlenih lica sa invaliditetom, koja se nalaze na  sa evidenciji Biroa rada Bijelo Polje.

“Pet osoba će biti radno angažovano tokom trajanja projekta, dok će njih troje ostati da rade i nakon završetka projekta. Svi oni će proći program osposobljavanja za rad kod poslodavca i steći znanja i vještine koji su neophodni za rad u računovodstvenoj agenciji i kancelariji javnog izvršitelja”, kazao je Bubanja.

On ističe da se pored osnovnog cilja, kroz projektne aktivnosti se nastoji ostvariti i posebni cilj projekta “Radimo za bolje sjutra”, a koji se odnosi na sticanje praktičnih znanja i vještina, koja će licima sa invaliditetom obezbijediti konkurentnost na tržištu rada.

“Kroz detaljnu obuku koja će biti realizovana kod projektnih partnera, ove osobe će imati priliku da steknu konkretna praktična znanja što će značajno doprinijeti povećanju njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu”, naglašava Bubanja.

Izvor: Radio Bijelo Polje