Poreska uprava uvodi mogućnost elektronske registracije privrednih subjekata putem portala efirma

U cilju dalje modernizacije poslovnih procesa, jačanja servisne funkcije i pojednostavljivanja administrativnih procedura, Poreska uprava sprovodi projekat kojim će biti omogućena registracija privrednih subjekata elektronskim putem, kao i čitav niz elektronskih usluga vezanih za registar privrednih subjekata putem portala eFirma, dostupnog na adresi https://efirma.tax.gov.me.
U okviru prve faze ovog projekta od 25. decembra 2020. godine biće omogućena elektronska registracija jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću za osnivače rezidente uz minimalni kapital od 1€, u kojem su osnivač i izvršni direktor jedno isto lice, uz priloženu elektronski potpisanu dokumentaciju. Pored registracije osnivanja jednočlanih DOO, biće omogućena i elektronska registracija promjene adrese i djelatnosti društva, a sve uz posjedovanje certifikovanog elektronskog potpisa.

Takođe, od 25.12.2020. godine biće uspostavljeni i elektronski servisi naručivanja potvrda koje izdaje CRPS, a to su: izvod i potvrda o aktivnosti. Vlasnik digitalnog certifikata privrednog subjekta moći će da preuzme potvrde koje se odnose na njegovu firmu, bez ograničenja. Takođe, elektronsko naručivanje potvrda je omogućeno i drugim licima, koje će iste dobiti sa zaštićenim ličnim podacima lica u društvu. Elektronski servis je koncipiran tako da se naručena dokumenta mogu dostaviti putem email-a ili putem pošte.
Za početak ovog procesa, omogućeno je upload-ovanje skeniranih dokaza o izvršenoj uplati u korist žiro-računa Poreske uprave i Službenog lista.

Okončanjem cjelokupnog projekta, koje je planirano do sredine 2021. godine, biće uspostavljen sistem za elektronsku registraciju svih vrsta privrednih subjekata, vršenje izmjena registarskih podataka, kao i dodatni servisi kojima će se potreba dolaska u prostorije Centralnog registra privrednih subjekata i čekanja u redovima svesti na minimum.
Elektronska registracija privrednih subjekata predstavlja najbolju međunarodnu praksu, a ista je i korak naprijed u uklanjanju biznis barijera, unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanju domaćih i stranih investicija, pri čemu treba naglasiti da su značaj i potreba elektronskog poslovanja naročito došli do izražaja tokom pandemije virusa Covid19.

Izvor: Poreska uprava