Podsjećanje za isplatu decembarske zarade

Podsjećamo poreske obveznike Poreza na dobit pravnih lica, da obaveze koje imaju po osnovu ličnih primanja – zarada izmire do kraja ove godine, kako bi se troškovi ličnih primanja “priznali” kao rashod tekućeg perioda. Dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, konkretno u članu 11a propisano je da se troškovi zarada i ostali troškovi vezani za radni odnos priznaju za trošak u periodu kom je izvršena isplata istih.