Podsjećanje za minimalnu zaradu

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade u Crnoj Gori na polugodišnjem nivou u iznosu 222,00 €. Data odluka je objavljena u “Službenom listu Crne Gore” br. 033/19 od 14.06.2019. godine, a primjenjuje se od 01.07.2019. godine. Zbog nedoumica koje su se pojavile u praksi, a vezano za pitanje da li se ova odluka odnosi na zarade iz ranijeg perioda koje nijesu isplaćene do 01.07.2019. godine ili se isključivo odnosi na zarade od jula mjeseca 2019. godine mišljenja smo da se navedena Odluka Vlade Crne Gore odnosi na isplate zarade od počevši od jula mjeseca 2019. godine. U našem pravnom sistemu važi pravilo da Zakon i podzakonski akti nemaju retroaktivnu primjenu, tako da na osnovu ovog pravila nema govora da ova Odluka važi za zaostale neto zarade koje su isplaćene 01.07.2019. godine i nakon ovog datuma. Minimalni koeficijent za obračun neto zarade u iznosu 222.00 € iznosi 2,99. Bruto zarada na ovaj koeficijent iznosi 332,10 €.