Od danas počela primjena elektronske fiskalizacije

Postupak elektronske fiskalizacije podrazumijeva posjedovanje digitalnog certifikata izdatog od certifikacionih tijela u Crnoj Gori, stalne internet veze i adekvatnog softverskog rješenja.

Obveznici elektronske fiskalizacije su:

1. fizička lica koji su obveznici poreza na dohodak i obveznici su izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

2. pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

3. poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

Sistem elektronske fiskalizacije, koji podrazumijeva fiskalizaciju gotovinskih i bezgotovinskih transakcija putem interneta i u realnom vremenu, od danas moraju primjenjivati svi obveznici.

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga počeo je da važi 1. januara, kada je sistem elektronske fiskalizacije pušten u produkciju.

Izmjenama i dopunama Zakona, usvojenim 29. decembra, ostavljena je mogućnost prelaznog perioda do danas, za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije u realnom vremenu.

Izmjene su, kako je ranije objašnjeno, urađene uvažavajući potrebe privredne zajednice i trenutne ekonomske krize izazvane pandemijom.

Poreskim obveznicima je, u prvih pet mjeseci ove godine, ostavljena mogućnost izbora načina evidentiranja prometa proizvoda, odnosno usluga, uz obavezu uvođenja primjene sistema online fiskalizacije u realnom vremenu od danas, za sve obveznike u skladu sa zakonom.

Postupak elektronske fiskalizacije podrazumijeva posjedovanje digitalnog certifikata izdatog od certifikacionih tijela u Crnoj Gori, stalne internet veze i adekvatnog softverskog rješenja.

U ponudi na crnogorskom tržištu nalaze se različita rješenja kako bi poreski obveznici obezbijedili potrebne preduslove po što ekonomičnijim uslovima u zavisnosti od njihovih potreba i mogućnosti.

Projekat elektronske fiskalizacije sprovodi se kao četvrta komponenta projekta Reforma poreske administracije u Crnoj Gori i finansiran je kroz zajam Svjetske banke (SB).

Sistem će biti centralizovan i prikupljaće podatke o prometu. Svaki račun koji se izda, gotovinski ili bezgotovinski, biće fiskalizovan u Upravi prihoda i carina i smatraće se validnim jedino ukoliko dobije jedinstveni kod računa koji dodjeljuje Uprava.

Elektronska fiskalizacija predstavlja jedan od najvažnijih projekata realizovanih tokom prethodnih deset godina, ne samo u Upravi, već i u cjelokupnoj oblasti javnih finansija.

Projekat ima za cilj stvaranje preduslova za još efikasnije suzbijanje sive ekonomije, imajući u vidu značaj urednog plaćanja poreza za obezbjeđenje državnog budžeta i finansiranje svih potreba u društvu, ali i sankcionisanja nelojalne konkurencije za opstanak urednih obveznika na crnogorskom tržištu.

Izvor: Vijesti, Mina Business