eFaktura: Besplatna elektronska fiskalizacija za PDV obveznike koji imaju isključivo bezgotovinska plaćanja

Kao što smo već i ranije pisali u tekstu koji možete pročitati klikom ovdje, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u okviru projekta “eFaktura”, a u cilju brže, lakše i efikasnije elektronske fiskalizacije, uz podršku kompanija članica udruženja ICT Cortex: Codeus, Data design i Logate, obezbijedilio je besplatne pakete za sve PDV obveznike koji u okviru svog poslovanja imaju isključivo bezgotovinska plaćanja.

ICT kompanije: Codeus, Data design i Logate će, u okviru besplatnih paketa, ustupiti dio svojih softverskih rješenja za elektronsku fiskalizaciju u trajanju od 12 mjeseci svim pravnim licima koja zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

  • poreski obveznici sa godišnjim prometom u rasponu od 18.000 do 30.000 EUR;
  • koja imaju bezgotovinsko plaćanje i bezgotovinske fakture i to do maksimum 10 faktura mjesečno;
  • koja obavljaju uslužne djelatnosti i nemaju gotovinske transakcije, izdavanje gotovinskih računa, promet roba i usluga koji zahtijevaju šifrarnike artikala i sl.

ICT sektor i privatni sektor su naši najznačajniji partneri, a umrežavanje svih relevantnih aktera preduslov je pune digitalne transformacije. Kroz saradnju sa udruženjem ICT Cortex i članicama ovog udruženja, u okviru projekta eFaktura, želimo da podržimo proces elektronske fiskalizacije, posebno preduzetnike i male privrednike čije su djelatnosti naročito bile ugrožene tokom pandemije koronavirusa u prethodnom periodu.

Sve informacije, kao i prijava o besplatnom paketu za elektronsku fiskalizaciju, u okviru projekta e-Faktura, dostupne su na ovom linku.

Kako bi realizovao fiskalizaciju računa poreski obveznik obezbjeđuje elektronski sertifikat odnosno kvalifikovani digitalni sertifikat za elektronski potpis koji obezbjeđuju ovlašćene kompanije u Crnoj Gori.

Rok za prijave za besplatne pakete je do 01. oktobra 2021. Nakon isteka promo perioda od 12 mjeseci, poreski obveznici su u obavezi da počnu sa korišćenjem nekog od komercijalnih paketa na tržištu.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će u početnoj fazi pružiti podršku kompanijama pri registracionom procesu. Za sva pitanja prilikom registracionog procesa za neko od ponuđenih rješenja, možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected]

Izvor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija