Uprava prihoda objavila crnu listu poreskih obveznika

Uprava prihoda CG juče je na svom sajtu objavila crnu listu najvećih poreskih dužnika.


U skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika (“Sl. list Crne Gore”, br. 075/21 od 08.07.2021.) UPC je objavila Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga sa presjekom na dan 30.april tekuće godine.


Lista sadrži 50 najvećih poreskih dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, 200 najvećih poreskih dužnika po ostalim poreskim oblicima i 100 najvećih poreskih dužnika za koje je pokrenut stečajnih postupak.


Kako dalje navode u objavi Uprava prihoda i carina Crne Gore će u narednom periodu odlučno, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim propisima, ali i kroz podsticanje partnerske atmosfere i podizanja svijesti o zajedničkom interesu urednog izmirivanja poreskih obaveza, preduzimati mjere kako bi se fiskalna disciplina podigla na viši nivo i kako bi se išlo u pravcu smanjivanja poreskog duga.

Listu najvećih poreskih dužnika možete preuzeti ovdje.

Izvor: Uprava prihoda i carina