Prijava korisnika za Program stručnog osposobljavanja otvorena do 20. novembra

Rok za prijavljivanje potencijalnih korisnika Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem ističe 20. novembra, u 15 sati.

Svi potencijalni korisnici koji su u proceduri prijavljivanja prošli korak 1, u skladu sa navedenim rokom, imaju mogućnost da završe prijavljivanje, odnosno odrade preostale korake 2 i 3 zaključno sa 23. novembrom 2021. godine, u 10 sati.

Za deseti ciklus Programa stručnog osposobljavanja do 16.11.2021. godine prijavilo se 2.574 korisnika.

Poslodavci su ove godine oglasili preko 12.500 radnih mjesta.


Podsjećamo da stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Pozivamo sve zainteresovane korisnike koji žele da steknu iskustvo u radu vezano za računovodstvo i finansije, da izaberu računovodstvenu agenciju “Bilans Biro” kao svog poslodavca.