Donijeta je Odluka o plaćanju članskog doprinosa PKCG za 2020. godinu

Skupština Privredne komore Crne Gore je na sjednici od 22. novembra 2019. godine, donijela Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru za 2020. godinu.

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru za 2020. godinu objavljena je u “Službeni list Crne Gore”, br. 65/19 od 02.12.2019 godine. U skladu sa tačkom 4. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, s tim  što se primjenjuje od 01.01.2020. godine.

Članovi Privredne komore Crne Gore (privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje, preduzetnici i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu djelatnost na teritoriji Crne Gore) obračunavaju članski doprinos po stopi od 0,27%, na osnovicu koju čini bruto zarada zaposlenih, te doprinos plaćaju  prilikom svake isplate zarada.

Članski doprinos za Privrednu komoru se uplaćuje na račune koji su navedeni u  tački 3 Odluke. U Odluci za 2020. godine dodata su  još dva računa za uplatu doprinosa. Naime, pored postojećih računa za uplatu doprinosa u korist kojih se doprinos plaćao  u 2019. godini:

   – 520-939100-43 Hipotekama banka AD Podgorica

   – 550-13855-34 Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group

   – 510-22572-30 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

   – 535-3096-06 Prva banka Crne Gore AD Podgorica

   – 540-4715-65 ERSTE bank AD Podgorica

doprinos za Privrednu komoru za 2020. godinu moći će da se uplaćuje i na sljedećim računima:

   – 530-17717-18 NLB banka AD Podgorica

   – 525-7043-61 Komercijalna banka AD Podgorica.

Podsjećamo da kontrolu plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori, u skladu sa članom 31 stav 3 Zakona o Privrednoj komori Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 1/18 od 04.01.2018 godine) “…vrši organ državne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza”.