MONSTAT OBJAVIO IZNOS PROSJEČNE ZARADE ZA 2023. GODINU

Monstat je na svojoj internet stranici objavio da je prrosječna zarada (bruto) u decembru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 1 018 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 814 eura. Prosječna (neto) zarada u decembru 2023. godine u odnosu na novembar 2023. godine zabilježila je rast od 0,9%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 12%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u decembru 2023. godine u odnosu na novembar 2023. zabilježile pad od 0,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 1,4%.

Na nivou 2023. godine prosječna bruto zarada iznosila je 987 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 792 eura.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu zabilježile rast od 8,6% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 2,4%.

Izvor: Monstat