Prijavljivanje korisnika za program stručnog osposobljavanja 2023. godine

Prijavljivanje korisnika za učešće u jedanaestom ciklusu Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počelo je 11.11.2022. godine. Prijavljivanje za buduće korisnike Programa, elektronskim putem, preko portala eUprave, trajaće do 10 decembra 2022. godine, do 12 sati.

Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na internet stranicama eUprave, Uprave za ljudske resurse, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva prosvjete.

Važna napomena: Korisnici Programa koji žele da rade u nastavi u osnovnim i srednjim školama moraju, prije početka stručnog osposobljavanja, imati diplomu/uvjerenje o završenom ciklusu studija, i to:− po modelu 3+1 prijavljuju se sa diplomom/uvjerenjem osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju završene specijalističke studije u trajanju od 60 ECTS, odnosno ukupno 240 ECTS;− po modelu 3+2 prijavljuju se sa diplomom osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju stečenu diplomu/uvjerenje o završenim dvogodišnjim master studijama, obima 120 ECTS, odnosno ukupno 300 ECTS.

Bilans Biro će i ove godine po objavljivanju zvaničnog spiska uparenih poslodavaca i korisnika isti objaviti na sajtu u excel formatu sa niz filtera.

Izvor: euprava