OBJAVLJEN SPISAK KORISNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA 2024.

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje dvanaestu godinu zaredom, ukupan broj oglašenih mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca je 15.300.

Visokoškolci koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imali su mogućnost da se prijave za učešće u Programu u periodu od 18. oktobra do 18. novembra 2023. godine.

Nakon elektronski sprovedenog povezivanja poslodavaca i korisnika, na osnovu prosječne ocjene potencijalnih korisnika i izabranih preferenci, ukupno 2.192 lica je dobilo mogućnost da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca.

Spisak uparenih poslodavaca i korisnika 2023/24. u excel formatu možete preuzeti ovdje.

Spisak uparenih visokoškolaca sa poslodavcima u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Spisak u excel formatu možete filtrirati po različitim parametrima, a svakako je dat i pregled korisnika po gradovima u posebnom sheet-u (radnoj svesci).

U sledećoj tabeli prikazan je broj korisnika po opštinama:

OpstinaBroj korisnika
Andrijevica 12
B.Polje 92
Bar 113
Berane 74
Budva 56
Cetinje 37
Danilovgrad 34
Gusinje 4
H.Novi 76
Kolasin 12
Kotor 49
Mojkovac 12
Nikšić 201
Petnjica 3
Plav 14
Pljevlja 57
Podgorica 1058
Rožaje 96
Šavnik 1
Tivat 43
Tuzi 29
Ulcinj 107
Zeta 8
Žabljak 4
Ukupno2192