Novi servis na portalu Poreske uprave

Ilustracija

Poreski obveznici od 19.09.2018. godine imaju mogućnost pregledanja podataka u Centralnom registru poreskih obveznika i osiguranika (CROO) elektronskim putem.

Nova funkcionalnost omogućava poreskim obveznicima pregledanje osnovnih registracionih podataka, podaka o zaposlenim licima, kao i objektima prijavljenim za obavljanje djelatnosti.

Pregled podataka vrši se u sekciji IOPPD, odlaskom na opciju ” Pregled podataka u CROO”.

Treba napomenuti da, za razliku od pregleda Registra pravnih lica i Registra PDV obveznika i pregleda finansijskih iskaza koji na portalu Poreske uprave može izvršiti svako zainteresovano lice u skladu sa zakonskim odrdbama koji regulišu ovu oblast, pregled podataka u CROO može vršiti samo ovlašćeno lice poreskog obveznika čijim podacima se pristupa koje je i imalac digitalnog certifikata.