Monstat objavio iznos prosječne zarade za 2022. godinu

Monstat je na svojoj internet stranici objavio da je prosječna zarada (bruto) u decembru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila 900 evra. U istom periodu prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila je 727 evra.

Prosječna (neto) zarada u decembru 2022. godine u odnosu na novembar 2022. godine zabilježila je rast od 0,8%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 35,4%.

Prosječna zarada (bruto) u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na treći kvartal 2022. godine, zabilježila je rast od 1,0%. Na nivou 2022. godine prosječna bruto zarada iznosila je 883 eura, dok je prosječna neto zarada iznosila 712 evra.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu zabilježile rast od 13,0%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 18,4 %