IV paket mjera vrijedan 163 milona evra

Agencija za zaštitu konkurencije ocijenila je da je novi paket mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine usklađen sa privremenim okvirom za državnu pomoć u pandemiji, pa će isti biti razmatran na današnjoj sjednici Vladine Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, a zatim i na sjednici Vlade. Vrijednost navedenog paketa procijenjena je na 163 miliona eura. Novi paket mjera će biti usmjeren i na kategoriju stanovništva koja je u ranijim paketima pomoći, koje je prethodna Vlada donosila, bila nedovoljno podržana. Naime, novim mjerama predviđeno je obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, u iznosu od 100 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja, u iznosima od 50 do 100 eura, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, kao i za penzionere koji primaju penziju čija je vrijednost manja od iznosa minimalne zarade i za korisnike prava na lične invalidnine, u iznosu od 50 eura.

„Paket mjera je prvo realan, potom dobro odmjeren i pravedno orjentisan – prema najpogođenijima, kako u privredi, tako i među građanima. Intenzivno smo radili na njemu i pripremali ga, osluškujući zahtjeve privrede i potrebe građana, zbog čega smo u proteklom periodu organizovali dva sastanka sa privrednim udruženjima. Program subvencionisanja zarada je unaprijeđen, obuhvata više ugroženih djelatnosti i jači je intenzitet pomoći, a predviđena je i snažna podrška novom zapošljavanju, kroz izmjene i dopune zakona iz oblasti poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje“ naglasila je državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Milena Lipovina Božović.

Posebno valja naglasiti da su glavni ciljevi novog paketa mjera podrška održavanju nivoa zaposlenosti, pospješivanje likvidnosti privrednih subjekata, stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda i stvaranje uslova za povećanje broja turista. Sve navedeno će, u duhu solidarizma i jačanja zdrave i održive privredne aktivnosti, pomoći kako privredi, tako i građanima u prevazilaženju problema sa kojima su se suočili u uslovima pandemije.

„Predlog mjera podrške omogućava odlaganje plaćanja duga za poreze i doprinose po osnovu dohotka za fizička lica, ali i povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 eura na 30.000 eura kao uslova za obaveznu PDV registraciju. Takođe, predviđeno je i davanje jednokratne finansijske pomoći za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije, za određene kategorije poreskih obveznika. Posebno smo ponosni na činjenicu da je novi paket mjera sveobuhvatniji od svih ranije usvojenih, te da je koncipiran tako da nije ostavljen prostor za zloupotrebe, kao što je to ranije bio slučaj“ istakao je državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović.

Predlog novih mjera podrške građanima i privredi obuhvata i smanjenje troškova zakupa prostora u državnom vlasništvu, umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra, subvencionisanje turoperatora, kao i turističke vaučere za izdavaoce privatnog smještaja. Na bazi komunikacije sa privrednim subjektima, odnosno predstavnicima njihove zajednice, kao i institucijama koje u okviru svojih nadležnosti podržavaju privredu, evidentiran je set sugestija i preporuka za jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja