Depoziti u bankama krajem jula iznosili čak 4,611 milijardi eura

Prema preliminarnim podacima Centralne banke Crne Gore, i pored rastuće inflacije ukupni depoziti u crnogorskim bankama se uvećavaju, pa su na kraju jula dostigli novi rekord – čak 4,611 milijardi eura. U istom mjesecu, prosječne ponderisane kamatne stope za godinu na oročena sredstva bila su 0,29 odsto.

U poređenju sa iznosom posljednjeg dana 2021. godine, sredstva na računima crnogorskih banaka su uvećana za 410,16 miliona ili 8,89 odsto, dok su za godinu porasla 781,55 miliona eura ili 16,95 odsto. Uz to, samo tokom jula iznos depozita uvećan je za 147,56 miliona eura.

Istovremeno, obavezna rezerva banaka bila 230,02 miliona eura i nastavlja stabilan rast.

Ukupni depoziti

Od 4,611 milijardi eura koliko trenutno iznose depoziti u crnogorskim bankama, 3,474 milijardi čuvaju rezidenti, a preostalih 1,137 milijardi stranci.

Banke i druge depozitne institucije na računima su na kraju jula čuvali 16,1 milion, što je za 205.000 eura manje nego na kraju juna, ali i oko 12 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Ostale finansijske institucije čuvale su svoja 41,4 miliona eura. Privatne kompanije imaju depozite od čak 1,37 milijardi, a državne kompanije još 164,58 miliona eura što predstavlja najniži nivo od februara prošle godine.

Nakon tri mjeseca povlačenja sredstava, Vlada na državnom nivou je tokom jula uvećala iznos deponovanih sredstava na 185,32 miliona, lokalne samouprave su imale 70,45 miliona, a socijalni fondovi još 4,17 miliona eura. Neprofitne organizacije svoje depozite uvećale su na 67,77 miliona eura.

Pomenutih 1,137 milijardi eura koje nerezidenti imaju u crnogorskim finansijskim institucijama, u najvećem dijelu čine depoziti stranaca – 655,48 miliona, te kompanije u stranom vlasništvu – 470,68 miliona eura, dok strane banke drže još 7,27 miliona eura. Treba svakako naglasiti da su ovo značajno veći iznosi u odnosu na kraj juna, jer su stranci u tom mjesecu iz crnogorskih banaka povukli depozite vrijedne više od 120 miliona eura, firme oko sedam, a banke više od dva miliona eura.

Depoziti stanovništva

Na kraju jula, stanovništvo u Crnoj Gori na bankarskim računima imalo je ukupne depozite od 1,555 milijardi eura i za godinu su uvećani 252,12 miliona eura. Od tog iznosa, čak 1,136 milijardi su depoziti po viđenju kojima mogu da raspolažu u svakom trenutku, koji su samo za mjesec uvećani za oko 50 miliona.

Oročena sredstva nastavljaju pad, pa sada iznose 418,01 milion eura i na najnižem su nivou od početka 2013. godine, odnosno od kada su dostupni ovi podaci CBCG. Najveći dio odnosi se na sredstva koja se čuvaju na rok od tri mjeseca do godinu – 172,52 miliona. Slijedi štednja od jedne do tri godine – 172,52 miliona eura, a na duže od tri godine sada je oročeno 39,05 miliona. Kratkoročno – do tri mjeseca u bankama je samo 11,46 miliona eura, što je čak 13 miliona manje spram iznosa s kraja juna. Među depozitima su od oktobra prošle godine i 554.000 eura na escrow računima. U poređenju s prethodnim mjesecima, pad bilježe svi depoziti oročeni na periode manje od godinu.

Kamate

Klijenti crnogorskih banaka koji od jula na računima drže sredstva, za svoje iznose prosječno mogu dobiti 0,38 odsto prinosa na godišnjem nivou, dok kompanije istovremeno mogu očekivati 0,19 odsto.

Takođe za kompanije, prinosi od sredstava na godišnjem nivou po viđenju su bili 0,01 odsto, a do tri mjeseca 0,59 odsto. Kamate za firme koje su štedjele rasle su do roka od pet godina i kretale su se od 129 do 1,96 odsto. Za periode duže od pet godina, pasivna kamata bila je 1,37 odsto na godišnjem nivou.

Stanovništvo je, pak, tokom jula moglo da računa na na prosječnih 0,02 odsto prihoda za depozite po viđenju. Najviše prosječne efektivne pasivne kamatne stope bile su na takođe na rok od tri do pet godina i iznosile su 1,86 odsto. Za oročavanje do tri mjeseca, građani su imali prosječne prihode od 0,59 odsto, za rok između tri mjeseca i godinu prosječno su dobijali 1,29 odsto na godišnjem nivou za sredstva koje drže u bankama, a za rok od jedne do tri godine kamatna stopa je bila 1,45 odsto, te 1,86 odsto za periode od tri do pet godina. Kad su u pitanju sredstva koja se u bankama čuvaju od duže od pet godina, građani su za njih dobijali pasivnu kamatnu stopu od samo 1,29 odsto.

Izvor: Bankar.me