Osnivate preduzeće?

Želite da postanete preduzetnik i da se bavite sopstvenim biznisom? Niste sigurni koji oblik organizovanja da odaberete? Šta je sa porezima? Da li je bolje da postanete obveznik poreza na dohodak fizičkih lica i otvorite (samostalnu- uslužnu-trgovačku-zanatsku radnju, ili pak da postanete obveznik zakona poreza na dobit pravnih lica i registrujete d.o.o.?

Odgovor na ova i mnoga druga pitanja koja se nameću pokretanjem biznisa, možete dobiti od nas. Budite slobodni da nas kontaktirate a mi ćemo Vam prezentovati moguće varijante oblika organizovanja prema Vašim planovima za biznis koji ćete obavljati, ciljeve koje imate, preferencije rizika i druge zahtjeve sa naglaskom na poreske efekte.

Koje usluge nudimo?

Naša pravna kancelarija pruža usluge  i prati sve promjene u vezi sa registracijom pravnih lica. Te usluge uključuju:

• osnovna registracija pravnih lica
• priprema cjelokupne osnivačke dokumentacije
• pripajanja i akvizicije pravnih lica
• procedura povećanja i smanjenja kapitala
• promjena izvršnog direktora i ovlašćenih lica
• sve druge statusne promjene (promjena imena, adrese, šifre djelatnosti itd)

Za period našeg postojanja registrovali smo 50 firmi od kojih i danas uspješno posluje njih 40 i naši su zadovoljni klijenti.

Ono što nas izdvaja

Obzirom da Bijelo Polje spada u nedovoljno razvijene opštine nudimo i jednu veoma interesantnu i korisnu uslugu.

A to je da možete na našoj adresi registrovati sjedište i koristiti poresko oslobođenje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. U okviru ove usluge možete koristiti naše prostorije za upravljanje Vašim biznisom, koristiti naše resurse i samim tim značajno unaprijediti Vaše poslovanje.