Računovodstvene usluge koje unapređuju vaše poslovanje

Tražite kvalitetne računovodstvene usluge za svoje poslovanje? Nudimo vam stručnu podršku u oblasti računovodstva koja će vam pomoći da unaprijedite svoje poslovanje.

Šta dobijate našim angažovanjem?

Voditi preduzeće je uzbudljiv poduhvat, ali  praćenje svakodnevnih transakcija zajedno sa mnoštvom drugih obaveza sa kojima se suočavate predstavlja opterećenje. Našim angažovanjem dobijate sigurnog i pouzdanog partnera koji će Vas osloboditi velikog dijela obaveza,  te svoju energiju možete preusmjeriti u razvoj i rast preduzeća.

Kome su namijenje naše usluge?

Usluge računovodstva pružamo svim oblicima privrednih društava, NVO sektoru, sportskim klubovima, skupštinama stanara. Opšta praksa je da naše usluge vršimo na našem provjerenom programu, ali ukoliko imate potrebu, tj. posjedujete sopstveni računovodstveni program ni to nije smetnja da angažujete baš nas. U tom slučaju razlikujemo dvije vrste: standardno vođenje poslovnih knjiga na našem programu i  IN HOUSE usluge, ili pružanje usluge na vašem programu koje vršimo iz naše kancelarije putem internet veze sa Vašim računarom.

Koje usluge nudimo?

U zavisnosti od potreba klijenata nudimo usluge finansijskog i pogonskog knjigovodstva.

U okviru finansijskog računovodstva  nudimo:

 • evidentiranja svih poslovnih promjena;
 • vođenje dnevnika, glavne knjige i pomoćnih evidencija u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • utvrđivanja stanja obaveza i potraživanja
 • obračuna zarada;
 • vođenja knjige ulaznih i izlaznih računa za potrebe poreskog organa;
 • izrade predloga o kompenzaciji;
 • vođenje dnevnika blagajne;
 • izradu izvoda otvorenih stavki;
 • registra osnovnih sredstava;
 • obračuna amortizacije;
 • izradu periodičnih finansijskih izvještaja u zavisnosti od potreba klijenata.
 • pripremanje i podnošenje završnog računa u skladu sa zakonskom regulativom

Obračun zarada

Vođenjem kadrovske evidencije obezbjeđujemo bazu podataka zaposlenih u kojoj se evidentiraju sve pojedinačno bitne informacije (minuli rad, koeficijenti, radno vrijeme, početak zasnivanja radnog odnosa i prestanak ) za obračun zarada. Sve nastale fluktuacije zaposlenih kod klijenta se redovne ažuriraju kako bi se se obezbijedila preciznost prilikom mjesečnih obračuna.

U okviru obračuna zarada nudimo usluge:

 • obračuna zarada za puno i skraćeno radno vrijeme;
 • obračuna poreza, doprinosa i prireza;
 • obračuna naknada zarada (godišnji odmori, sve vrste bolovanja);
 • obračuna uvećanja zarada po osnovu prekovremenog i/ili noćnog rada;
 • izrade i podnošenje M4 obrasca;
 • elektronskog podnošenja IOPPD obrasca;
 • izrade i podnošenja OPPND obrasca;
 • vođenje evidencije o kreditnim obavezama zaposlenih (administrativne zabrane);
 • obračuna poreza na zakup poslovnog prostora;
 • obračuna poreza i doprinosa na ugovore o djelu;
 • kreiranja i po potrebi klijenta predaje naloga za plaćanje zarada, poreza i doprinosa filijali banke kod koje ima otvoren tekući račun;
 • Izrade i arhiviranja platnih lista;
 • ostalih obračuna (naknada za odvojeni život, otpremnina kod odlaska u penziju , otpremnina kod sporazumnog raskida radnog odnosa).

Robno materijalno knjigovodstvo

Evidentiranjem promjena o zalihama sirovina, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda I robe omogućavamo konstantni uvid u stanje zaliha. Loše vođenje zaliha predstavlja jedan od glavnih uzroka nelikvidnosti.

Kroz softversko rješenje koje posjedujemo, omogućavamo:

 • izradu kalkulacije sirovina;
 • izradu kalkulacije robe za trgovinska preduzeća ( veleprodaja – maloprodaja );
 • izradu ino kalkulacija;
 • vođenje magacina po nabavnim cijenama ( veleprodaja );
 • kreiranje otpremnica;
 • kreiranje internih prijemnica;
 • kreiranje radnih naloga;
 • izradu popisnih lista;
 • izradu faktura za potrebe klijenata;
 • vođenje trgovačke knjige;
 • izradu knjižnih odobrenja;
 • Pored evidencije nudimo i usluge savjetovanja u planiranju i kontroli zaliha.

Pogonsko knjigovodstvo

Pogonsko knjigovodstvo je namijenjeno prije svega klijentima koji se bave proizvodnom djelatnošću. Osnovna svrha njegovog postojanja jeste praćenja procesa proizvodnje od nabavke sirovina ili materijala, njihove obrade i konačnog dobijanja gotovog proizvoda.

Pogonskim knjigovodstvom koje nudimo klijent dobija potpunu kontrolu nad proizvodnjom