Pravne usluge

Računovodstvena agencija Bilans Biro nudi širok spektar pravnih usluga neophodnih za poslovanje Vašeg privrednog društva.

Pored uobičajenih, našim klijentima nudimo i usluge stalnih sudskih vještala i to: ekonomsko-finansijske i poljoprivredne struke, na šta smo posebno ponosni.

Koje usluge nudimo?

Pravne i administrativne usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

 • Izrada ugovora o radu , Odluka u vezi radnih odnosa, Obrasci za prijavu-odjavu radnika i drugih obrazaca iz radnih odnosa;
 • Izrada ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Autorski ugovori, Ugovori o djelu, Ugovori o kupoprodaji, Ugovori o zakupu i sl.
 • Prijava/odjava radnika, odlazak u nadležne državne institucije po potrebi posla;
 • Predavanje svih obrazaca i izvještaja vezanih za zarade zaposlenih i primanja trećih lica
 • Izrada odluka o popisu , odluka o usvajanju popisa, odluka o popisnim komisijama i sl.
 • Izrada kompletne potrebne dokumentacije propisane zakonom: pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o mobingu, Pravilnik o sistematizaciji i sistematizaciju radnih mjesta, Odluke o zaštiti na radu, godišnjim odmorima, pozajmicama i sl.;
 • Izrada ugovora sa klijentima, bankarske garancije;
 • Izrada opomena, obavještenja i sl.
 • Izrada zapisnika i odluka sa skupština članova d.o.o. ili skupština akcionara
 • Preuzimanje dokumentacije , slanje pošte i druge usluge na terenu
 • Statusne promjene CRPS i pribavljanje radnih i boravišnih dozvola
 • Saradnja sa kurirskom službom