Potreban Vam je poreski savjetnik?

Poresko planiranje je dobra praksa u vođenju preduzeća. Renomirani stručnjaci računovodstvene agencije Bilans Biro, mogu Vam pomoći da sastavite adekvatnu poresku strategiju u poslovanju, optimizujete poreske obaveze i samim tim umanjite poreski rizik.

Zašto baš mi?

Mnogo je važno da prilikom otpočinjanja sopstvenog biznisa izaberete adekvatnog poreskog savjetnika. Odabirom nas zasigurno nećete pogriješiti a kao prilog tome govori i činjenica da za osam godina, koliko već poslujemo, nijedan naš klijent nije bio kažnjen od strane Poreske uprave, niti je poreska inspekcija ikada izvršila korekciju podnesenih poreskih prijava našim klijentima.

Našim angažovanjem nećete razmišljati o poreskim prijavama, već se uz naše savjete možete opušteno posvetiti menadžerskom radu.

Kada su u Crnoj Gori početkom 2014. godine stupile izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica s ponosom možemo reći da smo bili smo prvi koji su svojim novoosnovanim klijentima omogućili poresko oslobođenje u trajanju od 8 godina.

Šta podrazumijeva poresko savjetovanje?

Poresko savjetovanje za naše klijente znači da na osnovu naših stručnih ekspertiza, savjeta i mišljenja mogu donositi ključne odluke u razvijanju svog poslovanja. Obzirom da je poreska materija veoma kompleksna od ogromne je važnosti da angažujete baš nas, jer naš tim stručnjaka ne djeluje po principu ad hock, već  redovno prati izmjene poreskih propisa što je i naša obaveza, jer našim klijentima nudimo najveći mogući kvalitet. Našim klijentima pomažemo da riješe sve akte u poreskom i carinskom postupku. Od trenutka kada postajete naš klijent, dajete nam punomoćje da Vas možemo zastupati pred poreskim organom.

Koje usluge nudimo?

U okviru poreskog savjetovanja nudimo sljedeće usluge:

  • Izrada mjesečnih pdv prijava;
  • Izrada godišnjih prijava poreza na dobit pravnih lica (PD);
  • Izrada godišnjih prijava poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL);
  • Kontrola podataka u mjesečnim PDV prijavama;
  • Podrška o pravnim ljekovima nakon poreskih kontrola i poresko-pravnih postupaka;
  • Savjetovanje iz oblasti svih pitanja koja se tiču poreza;
  • Savjetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija;
  • Komunikacija sa organima Poreske uprave i Uprave carina;
  • Dvostruko oporezivanje. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na dobit, primjenjuju se na rezidente jedne ili obje zemlje potpisnice sporazuma;
  • Priprema prigovora na zapisnike i žalbe na rješenja poreskih organa