Potreban Vam je finansijski savjet?

Ne dozvolite da donosite odluke bez analize finansijskih posljedica. Naš tim renomiranih stručnjaka za finansijsko savjetovanje će vam pomoći u donošenju složenih finansijskih i investicionih odluka. Finansijsko savjetovanje je ključna usluga koju nudimo kako bismo vam pomogli u postizanju finansijske stabilnosti i ostvarenju vaših ciljeva.

Kako funkcioniše finansijsko savjetovanje?

Finansijsko savjetovanje prvenstveno ima za cilj utvrđivanje trenutnog finansijskog stanja preduzeća i načine kako ga poboljšati. Radi se kroz analizu trenutnog stanja, postavljanje finansijskih ciljeva, planiranje aktivnosti s ciljem njihovog postizanja i kasniju kontrolu ispunjenosti istih

Koje usluge nudimo?

U okviru finansijskog savjetovanja nudimo sljedeće usluge:

 • Finansijske analize za interne potrebe ili za potrebe investitora.
 • Upravljanje obrtnim sredstvima.
 • Finansijsko planiranje.
 • Izradu biznis plana.

Finansijska analiza

Finansijska analiza je jedan od važnih alata u finansijskom savjetovanju. Ona se sastoji u racio analizi, koja podrazumijeva odnos jedne bilansne pozicije prema drugoj. Kroz finansijsku analizu utvrđuje se finansijski položaj preduzeća. Analiza obuhvata procjenu likvidnosti (opšti racio likvidnosti, rigorozni racio likvidnosti), aktivnosti (koeficijent obrta kupaca, zaliha, dobavljača), rentabilnosti (prinos na angažovani kapital, procenat bruto dobiti, neto profitna marža) i zaduženosti (koeficijent zaduženosti).

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje omogućava preduzeću proaktivno djelovanje u dinamičnom okruženju. Prilikom apliciranja za kredite, racio analiza i projekcije budućih finansijskih izvještaja predstavljaju neizostavan uslov koji traži svaki kreditor.

  U okviru finansijskog planiranja sljedeće:

  • Planiranje novčanih tokova.
  • Planiranje obima i prihoda od prodaje.
  • Planiranje zaliha.
  • Planiranje troškova.
  • Planiranje bilansa stanja i uspjeha.