Potreban Vam je finansijski savjet?

Ne dopustite da donesete odluke bez analize financijskih posljedica. Zato smo mi tu za Vas.

Naš tim renomiranih stručnjaka pomoći će Vam u donošenju složenih finansijskih i investicionih odluka. To je jedna od ključnih aktivnosti u poslovanju svake kompanije, jer odluke moraju biti donošene u pravo vrijeme i na pravi način.

Kako funkcioniše finansijsko savjetovanje?

Finansijskim savjetovanjem prije svega utvrđujemo trenutno finansijsko stanje preduzeća i načine kako ga poboljšati. Analizom trenutnog stanja, postavljanjem finansijskih ciljeva, planiranjem aktivnosti  u cilju njihovog postizanja i kasnije kontrolom ispunjenosti  istih dajemo novu vrijednost Vašem biznisu.

Koje usluge nudimo?

U okviru finansijskog savjetovanja nudimo:

  • finansijske analize za interne potrebe ili za potrebe investitora;
  • upravljanje obrtnim sredstvima;
  • finansijsko planiranje;
  • izrade biznis plana

Finansijska analiza

Finansijska analiza u osnovi predstavlja racio analizu, odnos jedne bilansne pozicije prema drugoj. Veoma je bitna kod utvrđivanja finansijskog položaja preduzeća. Sama finansijska analiza se sastoji u obračunu pokazatelja likvidnosti (opšti racio likvidnosti, rigorozni racio likvidnosti), pokazatelja aktivnosti (koeficijent obrta kupaca, zaliha, dobavljača), pokazatelja rentabilnosti (prinos na angažovani kapital, procenat bruto dobiti, neto profitna marža) i pokazatelja zaduženosti (koeficijent zaduženosti).

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje obezbjeđuje proaktivno djelovanje preduzeća u odnosu na dinamično okruženje. Prilikom apliciranja za kredite, racio analiza kao i projekcije budućih finansijskih izvještaja predstavljaju neizostavan uslov koji traži svaki kreditor.

Za te potrebe radimo:

  • planiranje novčanih tokova;
  • planiranje obima i prihod od prodaje;
  • planiranje zaliha;
  • planiranje troškova;
  • planiranje bilansa stanja i uspjeha.