ZZZCG objavio konkurse za realizaciju programa osposobljavanje za samostalan i rad kod poslodavca

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je na svojoj internet stranici objavio 2 konkursa i to: konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za samostalan rad” Predmet konkursa – program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” Predmet konkursa je izbor poslodavaca za realizaciju Programa »Osposobljavanje […]