„Krizni“ porez prestao da važi

Poslednji put ažurirano 28.01.2020. u 22:49 Poreski obveznici od 01.01.2020. godine nemaju obavezu da obračunavaju i plaćaju tzv. krizni porez. Shodno odredbama Člana 60c Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, propisano je da se odredbe člana 10 stav 2 tog Zakona primjenjuju do 31. decembra 2019. godine. Članom 10. stav 2. Zakona […]

Donijet je novi Zakon o radu

Stupio je na snagu novi Zakon o radu ( “Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 31.12.2019), s tim što je primjena određenih članova odložena. Odlaže se primjena člana 200 na 6 mjeseci kao i članova 11 i 115 koji će stupiti na snagu od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. […]