Poreska oslobođenja u Crnoj Gori

Poslednji put ažurirano 05.10.2020. u 21:41 U današnjem tekstu ćemo obraditi koja su to poreska oslobođenja u Crnoj Gori sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01, 012/02, 080/04, Službeni list Crne Gore”, br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16)   i Zakona o […]

Odlaganje primjene zakona o fiskalizaciji

Poslednji put ažurirano 23.12.2019. u 21:34Vlada je 06.12.2019. uputila Skupštini Crne Gore, Predlog Zakona o  izmjeni Zakona o fiskalizaciji. Prema predloženoj izmjeni Zakona, mijenja se odredba člana 32 Zakona, kojom se uređuje pitanje stupanje na snagu propisa i datum početka primjene. Prema predloženoj izmjeni Zakon bi trebalo da se primjenjuje godinu […]

Obavještenje paušalcima

Poslednji put ažurirano 23.12.2019. u 21:34 Poreska uprava Crne Gore uputila je javni poziv fizičkim licima, koja obavljaju samostalnu djelatnost a porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, da podnesu zahtjev za paušalno oporezivanje za 2020. godinu do 31.12.2019. godine. Zahtjev se podnosi nadležnom poreskom organu odnosno lokalnoj filijali Poreske uprave.