Podsjećanje za isplatu decembarske zarade

Poslednji put ažurirano 11.12.2019. u 22:04 Podsjećamo poreske obveznike Poreza na dobit pravnih lica, da obaveze koje imaju po osnovu ličnih primanja – zarada izmire do kraja ove godine, kako bi se troškovi ličnih primanja “priznali” kao rashod tekućeg perioda. Dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, konkretno u članu […]