ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Poslednji put ažurirano 15.02.2022. u 07:34 U današnjem tekstu ćemo obraditi pogodnosti koje ima poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom. Najprije ćemo navesti obaveze koje imaju poslodavci. Shodno odredbi člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom svaki poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je […]